Om å lære av sine kunder

Om å lære av sine kunderDet positive oppstår i  kundesituasjoner hvor en føler seg som en del av teamet  og der kunnskap og erfaring og beholder integriteten helt frem til den totale løsningen. Med nordlendingens trang til å snakke uten filter kan dette til tider være en utfordring, med fare for å bli støtt ut. En av mine mest positive opplevelse er fra 2006. Norsk Tipping hadde en ide om å gjøre spill enklere å kjøpe i kassene i dagligvarebutikkene. Et prosjekt som på den ene side krevde en avansert teknologisk løsning, og på den andre siden krevde tydelige avtaler mellom Norsk Tipping og den enkelte butikk tilhørende konseptkjede eid av et handelshus som samarbeidspartner. Prosessen som tok over to år frem til første installasjon i Rema1000 ga meg store utfordringer i samhandling med mange fag og personer. Utfordringer som gjorde meg til en bedre rådgiver.

Konseptet er i dag installert i mer enn 7000 kasser og går nå over i en ny fase. Kunden, representert ved Dag Grindal, min hovedkontakt i hele prosjektet, overrasket i 2013 alle som hadde deltatt i prosjektet med innbydelse til avsluttningssamling. 30 personer, interne og eksterne, som hadde bidratt i prosessen stilte opp i Vika Atrium. Vi ble presentert en gjennomgang og status av prosjektet, men ikke minst bedt om å bidra med ideer og tanker til videreutvikling. Fire grupper idemyldret i over to timer og ga Dag tilbakemeldinger på kundens problemer, muligheter og forslag til hvordan disse kunne løses. Se bildet.

Gjennom mer enn 25 år som konsulent har jeg ikke før opplevd et slikt eierskap og tilhørighet til et prosjekt. Jeg tar av meg hatten for Norsk Tippings og ikke minst for Dag Grindal.