Verdien av et konsept vs driftsform

Verdien av et konsept vs driftsformDet er Effectum Franchise Consultings klare oppfatning og erfaring at driftsformen er underordnet hvis ikke konseptet er tydelig.

Vi definerer et konsept gjennom en tydelig beskrivelse av hvilke forventninger virksomheten, under en unikt varemerke, ønsker å skape hos sluttbruker/kunden. Et budskap som kunden finner så interessant at han eller hun tar kontakt med virksomheten, kjøper og bruker, for deretter å komme tilbake og anbefaler det til andre.
Dette betinger at virksomheten har dokumentert kunnskapen og identifisert suksessfaktorene, nøklene om hvordan dette skal gjøres med lønnsomhet. Den økonomiske modellen, både for den lokale og sentrale enheten, må defineres med krav til volum og ikke minst effektivitet. Kunnskap som kommer helt frem til kunden, uavhengig av om det skjer gjennom internett, telefon, butikk, kontor eller oppsøkende virksomhet. Det vi kaller den lokal enheten eller disken. Det stedet hvor kunden møter produktet eller tjenesten.

Spørsmålet om driftsform blir da et spørsmål om hvilken måte virksomheten kan sikre at forventningene oppfylles med lønnsomhet i alle ledd. Ikke minst i sisteleddet, der hvor virksomheten virkelig møter sluttbruker.
I tillegg kommer virksomhets målsettinger og behov for kontroll. Kontroll med pengestrømmen, med beliggenheten, varebeholdningen og ikke minst med de ansatte.

Et konsept identifiseres med varemerket. Et varemerke som ønsker å bygge opp en posisjon, være tydelig og konsistent gjennom hele sin verdikjede, ikke minst i alle de lokale enhetene.

Et konsept som ønsker å beholde og videreutvikle må videreutvikle  forløpende. Konkurransen og kravene til større produktivitet vil ikke bli mindre fremover.

Sett i lys av alle disse områdene må virksomheten velge sin driftsform, eller rettere sagt sine driftsformer, for å distribuere sitt konsept til sluttbruker.

Effectum har ingen tro på at en driftsform er svaret.
Denne artikkel er tidligere publisert i Kjedemagasinet nr 7-2013