Master Franchise rettigheter

Master Franchise rettigheter

Metoden har gjennom de siste 50 årene vist seg å være den mest robuste formen på dette området. Dette skyldes først og frem de mange gode bevis på at metoden skaper merverdier for partene, og ikke minst at konkurransemyndighetene har akseptert at samarbeid mellom aktører i markedet er nødvendig for å skape nødvendig konkurranse om kundene. Ikke alle virksomheter har muligheter til å bygge ut virksomheten gjennom egeneide enheter.

Jeg vil i en serie med artikler ta for meg noen sentrale elementer i bruk av franchisemetoden og starter med master franchise begrepet.
Master franchise er en betegnelse på en person eller virksomhet som får rettighetene til et franchisekonsept for etablering og drift i et bestemt marked. I Europa er dette stort sett et nasjonalt marked. Franchisekonseptet må være dokumentert, prøvet og lønnsomt under et beskyttet varemerke. Rettighetshaveren blir master franchisetaker og betaler normalt en engangs rettighetsavgift og mottar en del av franchise–konseptets franchiseavgift som løpende inntekt. Master franchisetaker starter vanligvis med en eller flere pilotenheter for å dokumentere at konseptet gir nødvendige resultater i det aktuelle markedet. Master franchisetaker kan, i samarbeid med franchisegiver gjøre nødvendige tilpassinger. Erfaringene er at det gjøres bare absolutt nødvendige tilpassinger. Et godt eksempel er McDonalds unntak for salg av øl i Spania. Vurderingen er at spanjoler må ha øl til burgeren!

Master franchisetaker arbeider innenfor rammene av konseptet, etablerer lokale enheter, rekrutterer, setter franchisetakere i stand til å etablere og drive konseptet og løpende støtter og kvalitetssikrer driften. Master franchisetaker kan vanligvis selv velge egeneide enheter eller gjøre dette gjennom franchisetakere. Konseptet er det samme.

Bruk av samarbeidsformen master franchisetaker gir norske virksomheter muligheter for både eksport og import av interessante forretnings-konsepter.

Vi har få eksempler på vellykket eksport. Questback, leverandør av web baserte tjenester, benyttet metoden i den internasjonale oppbyggingen. Et annet er Arctic Truck, et konsept for ombygging av 4WD kjøretøy er etablert i Island, Sverige, Russland og Dubai med Master franchisetaker avtaler.

På importsiden er det flere eksempler;

Petter Stordalen sikret seg rettigheten til Choice Hotels konsepter  etterhvert i hele Skandinavia. Resultatet at rettigheten er godt kjent. Med tilsammen 170 hoteller.

Umoe AS med Jens Ulltveit-Moe overrasket alle da han kjøpte serveringsvirksomheten til Reitan/Narvesen da Odd

Reitan tok selskapet av børs. Ulltveit-Moe kuppet Starbucks rettighetene foran nesen til en rekke andre og Umoe Restaurant Group AS består i dag av Fridays, Burger King, Starbucks,  alle master franchiserettigheter, og de egeneide konseptene Peppes Pizza og Blender. I dag omsetter gruppen for 4 milliarder med nærmere 7000 medarbeidere.

Selvaag Invest er hovedaksjonær i selskapet Pacamara AS med master rettighetene et annet kaffekonsept, Waynes  Coffee.  Waynes er dag den største aktøren med sine 28 kaffebarer. Daglig leder Geir Syversen opplyser at de er og skal være en betydelig aktør på området.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Kjedemagasinet.