Status franchise 2013

Status franchise 2013
  • Fremvekst av konsepter som etableres som franchisesystemer, eks. Lakkbar
  • Import av etablerte franchisekonsepter til Norge, eks. Starbucks
  • Konvertering av andre samarbeidsformer til franchise
  • Konvertering fra filial til franchise, eks Rimi
  • Privat Equity forstår franchise, eks. Til Bords
  • Bedre kunnskap og kompetanse innen franchise
  • Undervisningsinstitusjoner viser interesse
Tiden siden 1972, da det første franchiseseminaret fant sted i Norge, har vært en spennende reise. Den første tiden skulle vi selvfølgelig, på nordmenns vis lage vår egen meget demokratiske form for franchise. Alle skulle ha et ord med i laget. Det meste av 70-tallet gikk med til dette, uten at franchisekonseptene kunne vise til særlig utbredelse eller resultater. I starten av 80-tallet kom Rema 1000 med et tydelig konsept; "Vil du bli Remakjøpmann gjør vi det på min måte". Tydeligere kunne det ikke sies og eieren av konseptet sto selv frem som et sannhetsbevis. Rema tydeliggjorde det genuine i franchise;

  • En suksessfullt franchise består av et testet, dokumentert lønnsomt konsept for en lokal enhet, som bare passe for personer som tror på og er villig til å arbeide innen for rammen av konseptet.


Dette satte fart i utviklingen av tydelige  franchisekonsepter og Norge er i dag det land i verden som har flest franchisekonsepter i forhold til folketallet. Antall konsepter er beregnet til 300 innen områder som Retailing, B2B, bilrelaterte-, eiendoms- og personlige tjenester, undervisning, hotell og restaurant, for å nevne noen.

Franchise i Norge har også skiftet karakter. Fra den enkle tydelige arbeidsdelingen franchisegiver eier konseptet og franchisetakeren eier den lokale enheten. Økt konkurransen, mindre marginer,  krav til store volum og utfordinger med finansiering har medført at mange franchisetaker i dag, spesielt i Retail bare står for driften. Kjøpmannsrollen som vi kjenner som innkjøper og selger er i dag bare knyttet til salg. Bruk av data og elektroniske verktøy har også endret arbeidsdelingen mellom franchisetaker og franchisegiver. Det mest positive i dette er at franchisetakeren frigjøres fra administrative oppgaver til oppgaver mot kundene. Forøvrig en rolle de fleste franchisekonsepter kunne utnyttet bedre. Kundene liker å handler med de som har ansvar og tar ansvar.

Faghandelen og ikke minst personlige tjenester har i stor grad også tatt i bruk franchise. Virksomheter og enkeltpersoner med solid fagkunnskap og i tillegg forståelse for salg og kundebehandling har skapt gode konsepter som de har invitert andre fagpersoner inn i som franchisetakere. Eksemplene finner vi i apotek, frisør, optikere og hos forskjellige typer terapeuter.

Et annet tydelig trekk er inntreden av kapitalindustrien. På begynnelsen av 80-tallet ble kapitaleiere og forvaltere interessert i Retail. De så at handelsvirksomhet var en relativ stabil bransje som i stor grad var eid av private virksomheter, ofte familier. I forbindelse med generasjonsskifter kom gjerne virksomheten i spill og mulighetene var der. I denne sammenhengen måtte kapitalindustrien forstå franchise og de satte seg grundig inn i sakene.

  • Et godt eksempel er Statoils nedstrøms aktivitet, da bensinstasjonsdriften ble fisjonert og lagt på børs hadde det faktum at de fleste stasjoner i Norge ble drevet av franchisetakere ingen signifikante utslag på prisingen.


I 2013 opplevde vi også at Akademika viser interesse for franchise.  Herbert Giesen sa i 1972 på det første franchiseseminaret;
"spre kunnskap om franchise og beskytt franchisemetoden mot misbruk". På dette grunnlag ble Norges Franchise Forening grunnlagt og levde godt frem til år 2000. Etter 2000 har Effectum etter beste evne spredt kunnskap gjennom kurs og rådgivning. I år arbeider vi sammen med en betydelig aktør om etablering av franchisekurs på bachelornivå fra høsten 2014. Vi håper dette blir en realitet og ser mange muligheter derfra.

Effectum går i 2014 inn i en ny fase. Samarbeidet med Habberstad  vi startet i 2012 går inn i en tettere fase, noe som betyr økt kapasitet og kompetanse. Det vil gi ressurspersoner som ønsker å posisjonere og videreutvikle seg innen franchise gode muligheter. Dette kommer vi tilbake til utover vinteren.

Ha en riktig god julefeiring og et framgangsrikt nytt år.

Med hilsen

Børge Nilssen