Kundekommunikasjon

Kundekommunikasjon

I 2014 kan vel de fleste virksomheter si at de har tatt budskapet inn over seg, men fortsatt
arbeider mange med utgangspunkt i produkter eller tjenester.

Internett er kommet og blitt et viktig verktøy for å få kunnskap og dialog med kunden.  Et elektronisk verktøy med så mange muligheter at det for de fleste er komplett umulig å se, forstå og ikke minst se koblingene mellom.

Løsningene som setter oss i stand til å forstå - og bruke - er her og blir bedre og bedre . De setter oss i stand til levere løsninger som sikrer kommunikasjonen mellom franchisegiver og franchisetaker på en effektiv og sikker måte. Mengden informasjon  krever at franchisegiver retter riktig informasjon til riktig person i den aktuelle rollen han eller hun er. I franchisesamarbeid er det mange personer og disse elektroniske systemene sikrer lik informasjon, som alltid er tilgjengelig for alle aktuelle personer.
Dette sikrer oppdateringer, meldinger og aktiviteter på den beste måten. Utført et sted en gang,
tilgjengelig for alle. Tilbake i e-postsystemet blir bare meldinger mellom enkeltpersoner.

Kundene ser også mulighetene på nettet. De søker, leser, mener og kjøper uten å ha sette produktet eller tjenesten.
De snakker med andre brukere, leser anmeldelser, og diskuterer slik at de kan gjøre sin egen oppfatning
som blir grunnlaget for beslutningen. Også her ser vi tilbydere som forklarer oss hva som skjer.
To av disse var tilbyderne er Fridtjof og Sebastian, to unge gutter som har etablert egen virksomhet knyttet til
forståelse av hvordan markedet benytter Internett. De arbeider sannsynligvis etter KISS metoden fordi de
klarer å få meg til - både å forstå - og samtidig inspirerer meg til å lære mer om kundene.
Vi som brukere av Internett gjør følgende på nettet:

1. Vi søker
Det er ikke lett å diskutere fakta, den er noen taster unna, når som helst og hvor som helst
Finner vi deg ikke, eksisterer du ikke
2. Vi leser og ser på innhold
Det meste er nå på nettet, ord, bilder, video
3. Vi handler og holder sine egne data oppdatert som utvalgte leverandører
Alle gjør det, hos banken, hos flyselskapet, hos...
4. Vi deltar på sosiale kanaler
Selv jeg er på Facebook og LinkedIn
Ha en fin dag,

Børge Nilssen