Franchisetakeren

Franchisetakeren

Den tradisjonelle franchisetaker er en person som ønsker å starte egen virksomhet, for å skape sin egen og oftest sin families arbeidsplass. Fortsatt danne denne typen franchisetakere den største og mest betydningsfulle gruppen. Eksisterende næringsdrivende med behov for å bli en del av noe større, er økende. De viktigste årsakene er tilgang til bedre innkjøpsbetingelser, bli en del av et mer kraftfullt varemerke og markedsføringsinnsats. En tredje gruppe er virksomheter som ønsker å ha flere ben å stå på i sitt lokale marked. Dette gjelder spesielt regionale handelshus som tidligere drev egne avdelinger og erstattet disse med franchisekonsepter.

En undersøkelse gjennomført for DnB viser at en halv million drømmer om å starte sin egen bedrift, de fleste unge menn mellom 18 og 34 år. Av disse er det hele 90.000 som tenker franchise. Bare 10% av disse har konkrete planer og det stemmer med antall nyregistreringer i Foretaksregisteret.

Hva er så en franchisetaker? En franchisetaker er en person som gjennom en rettighet til et franchisekonsept etablerer og driver sin egen virksomhet. Denne rettigheten tydeliggjøres i en franchiseavtale, den juridiske avtalen som beskriver partene, innholdet i samarbeidet, arbeidsdeling og ikke minst økonomien mellom partene. Den juridiske avtalen er viktig, men like viktige er de dokumenterte erfaringene som franchisetaker får tilgang til gjennom franchisepakken, opplæring og trening. Sammen med den kunnskap og de ferdigheter som må til for å etablere og drive franchisen med muligheter for å lykkes.

En vellykket franchisetaker kjennetegnes ved at han eller hun bl.a.;

  1. har vurdert kundegrunnlaget for franchisekonsept i sitt lokale marked
  2. har satt seg inn i det aktuelle franchisekonsepts historikk og resultater, bl.a. ved å sjekke med andre franchisetakere
  3. har satt seg inn i økonomien til konseptet, investering og driftsresultater
  4. tror på franchisekonseptet og på franchisegiver
  5. har fått nødvendig opplæring og trening
Ønsker du å finne ut mer, se ww.effectum.no for sjekklisten ”Bli franchisetaker?”

Det er en myte at et franchisesamarbeid er et balansert samarbeid mellom likeverdige parter. Skal et franchisesamarbeid lykkes må hver av partene, franchisegiver og franchisetaker ta ansvar for sin del av oppgaven. Franchisegiveren må drevet franchisekonseptet gjennom praktisk drift, kunne vise til lønnsomhet for franchisetaker, videre ha dokumentert nødvendig kunnskap og systemer, rekruttere franchisetakere med nødvendige egenskaper og sette disse i stand til å etablere og drive gjennom opplæring og trening.

Franchisetakeren er eller må etablere seg som selvstendig næringsdrivende. En ansvarlig franchisetaker har satt seg inn i hva dette innebærer og har forstått konsekvensene. Sjekk Altinn.no eller Skatteetaten.no, de gir deg nødvendig og god informasjon. Ditt ansvar som selvstendig er ikke mindre som franchisetaker, selv om det ofte kan virke som franchisegiver, gjennom tilrettelegging av systemer og rutiner, sørger for at også dine plikter som selvstendig næringsdrivende blir utført. Uansett, tilslutt er dette ditt eget ansvar. I tillegg til dette må franchisetaker selv sette seg inn i franchisekonseptet på en slik måte at han eller hun forstår sine oppgaver og tydelig ser konsekvensene hvis disse ikke oppfylles. Dette ansvaret kan ikke delegeres til andre, men det er alltid et godt råd å be om hjelp til å forstå.