Riktig drift, uansett eierskap

Ideen er å skape verdier gjennom konsolidering av oppkjøpte virksomheter innen bransjer eller i nye konstellasjoner. Resultatet blir ofte en kombinasjon av egeneide lokale enheter og eid av franchisetakere.

    Utfordringen blir å bygge en organisasjon som effektivt kan drive alle lokale enhetene under samme varemerke, uansett eierform. Gjennom arbeid med flere slike oppgaver de siste årene kan vi liste opp fem regler som kan være nyttige å forholde seg til.

Regel 1. Et varemerke
Behovet for å være tydelig og bli gjenkjent ovenfor virksomhetens potensielle kunder er nødvendig. Alle er i dag utsatt for en veritabel informasjonsflom om produkter og tjenester. En betydelig markedsbearbeidelse av varemerket må til før både eksisterende og potensielle kunde gjenkjenner varemerket når nye behov melder seg.

Regel 2. Oppfylle kundens forventninger
Et varemerke bringer med seg, uansett hvilke virkemidler som benyttes, en forventning hos potensielle kunder. Kunder som allerede har kjøpt har vært gjennom en slik opplevelse. Skal en virksomhet bygge en stor nok kundebase, må det være mange nok fornøyde kunder. Fornøyde kunder forteller det gjerne til andre, det gjør også de misfornøyde.

Regel nr 3. Ha best mulig kontroll på kundens forventninger
En definisjon på merkevare er:

”De ulike assosiasjoner (sympatier og antipatier) som oppstår når en person blir eksponert for et varemerke. En merkevare er noe mer enn et varemerke.”
Skal et varemerke ha et innhold må eieren av varemerke være tydelig på hvilke forventinger som skapes. Det skjer fra første bokstav, typografi eller det bildet varemerket uttrykker og hvordan produktet eller tjenesten som varemerke representerer kommuniseres, hvordan det prises, tilgjengelighet, mottakelse i både informasjons- og kjøpssituasjon osv. En dyktig eier av et varemerke har tydelige mål og meninger om dette.

Regel nr 4. Tydeliggjør og dokumenter varemerkets innhold
I dag er det ikke nok å selge og levere et produkt. Forventninger og opplevelsen omkring må tydeliggjøres og dokumenteres.

I et franchisesamarbeid kaller vi dette konseptet for den lokale enhet, franchisen. Hva skal eksisterende og potensielle kunder oppleve, hva skal franchisetakeren gjøre i en arbeidsdeling med eieren av konseptet, franchisegiver.
Dette må gjøres i tydelige beskrivelser av hvordan oppgaver skal gjennomføres. I alle fall de oppgaver som har betydning på kundens opplevelse og som bidrar til at den lokale enhet tjener penger. Bare på den måten kan en skape en vinn-vinn-vinn situasjon, for kunden, for franchisetaker og for franchisegiver.

Regel nr 5. Sett den lokale enheten i stand til
Eieren av varemerket og konseptbeskrivelsen må overføre, gjennom opplæring og trening av personer som tror på konseptet og har egenskaper til å gjennomføre det.

Med disse fem reglene blir spørsmålet om organiseringen av driften av egeneide eller franchisedrevne enheter underordnet.

De skal oppfylle de samme forventninger og oppgaver ovenfor nye og gamle kunder med de samme verktøyene.
Den eneste formelle forskjell er at  en franchisetaker driver sin egen økonomiske virksomhet, mens en ansatt lokal leder ikke gjør det. Dette betyr at en eier av et varemerke og et tydelig konsept virkelig må kunne ledelse, oppnå målene gjennom andre.