Høna og eggene

Høna og eggene

Uttrykket lokal enhet, på engelsk ”local unit” er sentral i beskrivelsen av kjeder, også i franchisesystemer. Uttrykket beskriver enheten i virksomheten og antallet størrelsen av kjeden. Det spennende med utvikling av kjeder, også franchise er at suksessen måles i antall lokale enheter som virksomheten består av. Verdiskapningen starter med en lokal enhet som skaper fornøyde kunder på en lønnsom måte. Hvor kommer høna og eggene inn i bildet? Høna og eggene er den ultimate metafor for ekspansjon med et tydelig og attraktivt produkt.

Utviklingen av et franchisekonsept starter med tydeliggjøring og pilotdrift av den lokale enheten (egget).


Gründeren utvikler sitt konsept ved å gjøre det selv, finne de beste produktene eller tjenestene, erfare gjennom eget behov hva som skal til for å etablere og drive enheten. Gründeren vil på den måten erfare, justere og dokumentere konseptet lokal enhet på en slik måte at det er mulig å overføre innhold og kunnskap til andre. I tillegg vil han ha tryggheten i å ha gjort det selv. Hvor lang tid er avhengig av resultatene og evnen til å identifisere suksessfaktorene, hvorfor lykkes enheten, konseptet.  Den mest suksessfulle norske franchisegiver, Odd Reitan drev selv butikkene Sjokkpris og Reitan Minipris i fem år før han skrev sin første franchiseavtale.  Pr. dags dato har Rema 533 butikker i Norge og 257 i Danmark, til sammen imponerende  790 Rema 1000 butikker. Utvikling og drift av egne filialer skjer ofte ved opprettelse av unike enheter tilpasset markedet, lokalet eller lokal person. Resultatet er forskjellige oppfatninger av hva som skal selges, leveres til hvilke kunder og med hvilke systemer og rutiner. Resultatet blir ulike kundeopplevelser og individuelle systemer og rutiner. Til sammen gir dette et utydelig bilde av hva enheten skal stå for og ineffektivitet med mange forskjellige løsninger på de samme oppgavene. Grunnlaget for suksess ligger i kvaliteten av den lokale enheten! Ved nyetablering skal tydeliggjøring av lokal enhet skje før noen former for ”hovedkontor­funksjoner” etableres . På dette tidspunkt er dette funksjoner som gir noen inntekter. Tilbake til egget. Egget er unikt. Innholdet  er attraktivt for mange og har derfor kommersiell verdi, både for forhandlere og for sluttbrukere. Det leveres også i flere størrelser og farger. En potensiell franchisegiver må kunne legge frem tydelig beskrivelse av en lokal enhet, franchisen som er attraktivt for sluttbruker og kunne gi lønnsomhet for franchisetaker. Rollen som franchisegiver har helt andre målsettinger og virkemidler enn rollen som gründer av en lokal enhet. Nemlig å skape fornøyde franchisetakere. Franchisegiver skal kunne overføre nødvendig kunnskap og erfaring og sette franchisetaker i stand til å etablere og drive enheten med suksess. Dette skjer gjennom opplæring og trening basert på erfaringer og dokumenterte og tilgjengeliggjorte systemer og rutiner. Franchisetaker skal kunne konsentrere seg om inntektsbringende arbeid som i de fleste tilfeller er salg og kundebehandling. Erfaringene og systemer fra franchise legges i dag til grunn for drift av alle typer kjeder, uavhengig av eier eller driftsform. De lokale enhetene må hver for seg være lønnsomme og kundene må være fornøyde slik at de kommer igjen.

Det er ingen tvil, høna (franchisegiveren) kom først!