Rekruttering av franchisetakere

Rekruttering av franchisetakere

Grunnlaget ligger i den generelle økonomiske situasjonen i Norge og den har i mange år vært gunstig for etablering av egne virksomheter. Under slike forhold skal lønnsomme konsepter, med i hovedsak fornøyde franchisetakere, ha gode muligheter for å rekruttere franchisetakere. I tillegg til de kjente butikk- servicekonseptene finner vi i dag salgs- og håndverks konsepter som krever andre typer personer. Her er noen råd for å kunne gjøre en best mulig jobb:

1. Bruk franchisemetoden på en forsvarlig måte

Ihht. de Europeiske etiske regler for franchise skal ”Franchisegiveren bør velge og godkjenne som franchisetakere bare de som, etter rimelig undersøkelse, synes å ha de nødvendige ferdigheter, utdannelse, personlige egenskaper og økonomiske ressurser som kreves for å drive den franchisevirksomheten”.

2. Rekruttér, ikke selg

Samarbeid på grunnlag av franchisemetoden krever en grundig prosess for å finne kandidater som franchisegiver skal samarbeide med i mange år. En tydelig rekrutteringsprosess skaper trygghet for begge parter og legger også grunnlaget for at franchisetaker kommer i gang på grunnlag av muligheter, ambisjoner, opplæring og ikke minst økonomisk planlegging og finansiering.

3. Gjør forretningsmuligheten synlig

Alle konsepter har sin egen webside. Franchisekandidater er ikke brukere av konseptets produkter eller tjenester, de er ute etter forretningsmuligheten. Forretningsmuligheten blir som regel borte i all forbruker informasjon og dermed usynlig. Etabler derfor en egen webside for franchisemulighetene for ditt konsept. Her skal kandidater finne informasjon om muligheten, om prosessen for å vurdere muligheten,og ikke minst postulater fra eksisterende franchisetakere.

4. Etabler en robust rekrutteringsprosess

Valg av feil franchisetaker kan koste både franchisegiver og franchisetaker dyrt. Det er derfor en meget god investering å etablere en grundig prosess som sikrer et riktig valg. De viktigste trinnene er:

  1. Etablere en tydelig kravprofil som beskriver holdninger, kunnskap, erfaring og økonomi til kandidater
  2. Metode for å finne kandidater. Egne websider, egen webside for muligheten, franchiseportaler og direkte søk er noen metoder. Det viktigste er å ha beredskap for å ta i mot mulige henvendelser. Gjør muligheten til å ta kontakt enkel, de som ønsker å drive egen virksomhet skriver ikke søknad!
  3. Siling av kandidater. Vær tro til kravprofilen og vis respekt for kandidatene og din egen tid.
  4. Første møte skal avklare om dette er en kandidat du ønsker å føre videre i prosessen. Gi tydelig informasjon om rekrutteringsprosessen og på den måten trygghet for begge parter. Ikke skap forventinger og avslutt prosessen om nødvendig på en profesjonell måte.
  5. Andre møte skal gi kandidaten nødvendig informasjon om franchisekonseptet. Informasjon som er nødvendig for at kandidaten skal kunne forstå og tro på konseptet. Igjen, ikke skap forventinger og avslutt prosessen om nødvendig på en profesjonell måte.
  6. Tredje møte er etablering av franchisetakers forretningsplan, den planen han skal ta beslutning om å etablere og drive franchisen. Også den plan han eller hun går til banken med.
  7. Fjerde møte, gjennomgang av franchiseavtalen. Hvis kandidaten i denne gjennomgangen får helt nye vesentlige opplysninger, har franchisegiver ikke gjennomført prosessen godt nok!
  8. Kandidatens helhetlige vurderingsperiode. Norge har ingen franchiselov, men vi anbefaler at kandidaten får rimelig tid til å se gjennom og eventuelt søke råd før han skriver under avtalen.
  9. Undertegning av avtalen. Gjør dette til en begivenhet, dette er mennesker franchisegiver skal samarbeide med i mange år og for de fleste franchisetakere er dette en av de viktigste beslutninger de har tatt.
Oppstart og opplæring. Nå begynner samarbeidet!
Rekruttering av franchisetakere er den viktigste oppgaven til franchisegiver. God rekruttering tar tid og den tiden må franchisegiver ha respekt for. Vekst med nye franchisetakere og til enhver tid har franchisetakere som ivaretar konseptets markedsmuligheter er grunnlaget for å lykkes over tid. I denne korte artikkelen er det ikke mulig å ta med alt, så søk råd hvis dere trenger det.