Et fagkontor for franchise!

Et fagkontor for franchise!

Effectum ble beskrevet som et fagkontor for franchise og Børge Nilssen som en autoritet innen franchising. Vi takker for omtalen og tilliten. I et tett samarbeid med Habberstad skal vi videreutvikle denne kunnskapen gjennom å tilby stadig bedre tjenester. Klikk for å lese et sammendrag av oppslaget på Habberstads websider. Eller klikk her for å last ned hele artikkelen fra Finansavisen.

I vårt arbeid opplever vi at konseptene drives lokalt gjennom lokalt eide med franchiseavtale eller hel- eller deleid av konsepteier. Franchisemetoden bygger på tydeliggjøring av konseptet mot kunden, den lokale enheten. Kontoret, butikken eller selgeren skal ved bruk av det dokumenterte konseptet, i et definert samarbeid med konsepteier, oppfylle de forventninger konseptet gjennom varemerket og markedsført under et varemerke, skape fornøyde kunder og dermed oppnå lokal lønnsomhet.

En av de viktigste faktorer for å skape fornøyde kunder, er fornøyde medarbeidere. Great Place to Work gjennomfører medarbeiderundersøkelser for en rekke større virksomheter internasjonalt, også i Norge. Det var derfor meget oppløftende for oss å se rapporten i en konkret virksomhet med konserneide og eid av franchisetakere. Se et av spørsmålene på bildet.

Medarbeidere hos franchisetakere er mer fornøyde enn medarbeidere hos konserneide. Den røde søylen er medarbeidere hos franchisetakere.


Dette gikk igjen i alle spørsmålene i undersøkelsen og underbygger tydelig at medarbeidere med den lokale eieren som leder, gir mer fornøyde medarbeidere.

Effectum bistår til å tydeliggjøre konseptet og ikke minst etablere verktøy som setter franchisetakeren i stand til å etablere og drive den lokale enheten, i en tydelig arbeidsdeling med konsepteier.  Dette betyr at franchisetakeren har et selvstendig helhetlig  ansvar, praktisk og økonomisk for den lokale virksomheten. Vi opplever alt for ofte at de konserneide enhetene har lokale ledere som ikke har det samme selvstendige ansvar, de må dele det med fagavdelinger på hovedkontoret og med regionale mellomledere.

Konklusjon: Ett varemerke - ett konsept - en lokal leder!