7 trender som forandrer franchise!

7 trender som forandrer franchise!

Vi har oversatt hans artikkel fra australsk engelsk til norsk (etter beste evne). Noen utrykk krever tydeliggjøring; Gen Y født 1977-94 , Gen X født 1966-76 og Baby Boomers født 1946-64. Vi kjenner oss igjen i flere av disse trendene, men alle vil gi franchisegivere nyttige påminnelser i sitt daglige arbeid.

God lesing.
Børge Nilssen

1. En ny generasjon er på vei inn lederroller
Målingene tatt på samlinger av franchisegivers ledere, og våre egne data, indikerer at rundt 20% av ledere og 10% av franchisetakere er fra Gen Y, og dette vokser eksponentielt. Det er også tydelige bevis på at denne gruppen ikke har samme nivå av verbal kommunikasjon og påvirke ferdigheter av sine Gen X og Baby Boomer sjefer. For å være effektiv, må franchisegiver ledere bygge troverdighet. Har du opplærings planer på plass for å hjelpe yngre ledere utvikle disse lederegenskaper?

2. Økninger i multi-unit og entreprenørskap franchisetakere
I de fleste land er en økende andel av franchisetakere som opererer flere enheter eller territorier og genererer store deler av inntektene i franchise sektoren. Det er også et økende antall større, veletablerte franchisetakere som spiller en betydelig rolle i de fleste franchise-nettverk. Vår forskning viser disse menneskene er sterkere ledere, er mer pro aktiv og har høyere forretningssans. Dette betyr at de har også mer avanserte støttebehov. Gjøre du som franchisegiver noe for at dine folk har ferdigheter og selvtillit til å gi denne type støtte?

3. Endringer i franchisegiver eierskap og sammenslåing av merker
Globalt vi ser en økning i fusjoner av franchisebrands, samt endringer i eierskap av franchise-nettverk. Dette kan skape forvirring og usikkerhet hos franchisetakere som har identifisert seg langsiktig med en merkevare, men nå finne støtten i et nytt regime. Hvis du vil at franchisetakere til å være fokusert på å levere en god kundeopplevelse, må franchisegiver gi dem visshet om retning og ledelse med en forpliktelse til langsiktighet. Stabilitet i virksomheten folk som kjenner franchisekonseptet kan være en stor hjelp.Har du et stabilt og engasjert supportteam?

4. Flere og flere franchisetakere  går inn i "modning" fasen
Vår franchisetaker undersøkelser viser at et flertall av franchisetakere går nå inn i det vi kaller modning fasen, med samarbeid på over seks års varighet. Disse menneskene kan bli sliten, selvtilfreds og forvirret, skal de skal bli eller gå. De trenger en bestemt type coaching fra franchisegiver for å holde dem engasjert, forpliktet og med vilje reinvestering i sin virksomhet. Noen ganger vil de trenger for å få hjelp med en avkjøling eller endrings plan. Har du som franchisegiver ressurser til å  ha disse samtalene med dine "mer modne" franchisetakere?

5. Marginpress fra stigende kostnader og utflatende salg
Dette er en økende bekymring i mange grupper vi jobber med om at det kan føre til en betydelig andel av franchisetakere som får økonomisk og personlige utfordringer. Franchisetakere ser i økende grad til deres franchisegivers for å få mer effektiv støtte med lokal markedsføring for å drive salg og forretnings analyse for å bedre intern produktivitet. Har franchisegiver støtte apparat  nødvendige ferdighetee, samt den positive energien til å jobbe effektivt i disse utfordrende miljøer.

6. Støtteapparat som må endre seg fra ”politi” til trenere
Data fra våre franchisetaker tilfredshetsundersøkelser viser franchisetakerne vurder franchisegiver støtteapparat som sterke på etterlevelse og operative ferdigheter, men betydelig svakere på forretningssans, coaching og markedsføring. Operasjonelle personer som er sterke i disse siste områdene kan legge avgjørende ekstra verdi til en franchisetaker ytelse. Hvordan ser ditt støtteapparat ut?

7. Franchisetakerne drukner i endringer
Raske sosiale og teknologiske endringer påvirker også kundens kjøpemønster. For å henge med må også franchisesystemer endre raskere og raskere. De stadige endringene skaper stress og usikkerhet, ikke bare for franchisetakere, men også for hans personale. Er franchisegivers teamet utstyrt med ferdigheter til å få franchisetakerne med på de viktige endringer som må iverksettes?

Ri på bølgene av endringer
Disse trendene er med på å bringe nye utfordringer til franchise-modellen. De handler også om  ledelse og mennesker. Franchisegivere som ser på disse trendene som muligheter, og investere i sine folk, vil ri på disse endringene som en surfer rir en stor bølge. Franchisegivere som ignorerer dem er sannsynlig å bli forlatt, ikke bare av sine franchisetakere, men av deres kunder.