Franchisekonsepter skifter eiere og varemerke.

Franchisekonsepter skifter eiere og varemerke.De siste årene har flere franchisekonsepter med skiftet eiere. dette betyr at konsepter og utviklede franchisesystemer utviklet i Norge er interessante oppkjøpskandidater for flere.

Vi har opplevd at Statoils bensinstasjonskonsept med stasjoner ble solgt til kanadiske Couche-Tard. Nesten tre år etter lede konsernsjef Jacob Schram fortsatt selskapet fra Oslo og kunne på et informasjonsmøte fortelle at de var med de nye eierne. Diskusjonen i salen gikk mest på hva bensinstasjonene nå skulle hete. Schram lettet litt på lokket, han er med i gruppen som vurderte varemerkebruken globalt. Couche-Tard har retten til å benytte Statoillogoen frem til 2020, men sannsynlig er at den blir borte før den tid.

Et av Nores største regnskapskontor, Økonor ble i 2011 kjøpt av finske AccountorGroup, som fra før hadde kjøpt norske Kvestor. Endringene til varemerke Accountor blir sluttført i 2015.

Det siste og største er salget av ICA Norges konsepter til Coop. Etter å ha vært med på utviklingen av disse samarbeidene har det vært meget interessant å observere at spesielt Rimi konseptet har fungert både praktiskt og økonomisk. Så bra at plommen i egget til Coops kjøp av ICA Norge var Rimi, men varemerket blir borte?

Eierskifter av franchisesystemer er i utgangspunktet ukomplisert, ny eier overtar kontraktsbetingelsene ovenfor franchisetakerne og så lenge ny eier oppfyller franchiseavtalen er alt greit.
Navneendringer er ofte en konsekvens og ligger vanligvis innenfor videreutvikling av franchisekonseptet. I slike tilfeller ligger de faktiske ekstrakostnader på franchisegiver. I tillegg legger en god franchisegiver opp til en markedsførings kampanje for å fortelle markedet om endringen.

Et franchisesystem betyr at det er delt eierskap og økonomi. Avhengig av strukturen og tydeligheten i samarbeidet kan slike salg skape utfordringer. For eksempel hvem sitter på leieavtalen eller eiendommen hvor franchisen er lokalisert. Ved etablering og strukturering av franchisekonseptet er det i dag nødvendig å tenke exit, både for franchisegiver og franchisetaker.