Hva når franchisetaker saksøker franchisegiver?

Hva når franchisetaker saksøker franchisegiver?Flere advokatfirmaer har satset på å forstå og kunne rådgi brukere av franchisemetoden, både i utvikling av franchisekonsepter og i tvistesaker. Effectum deler mer enn gjerne av kunnskap og erfaringer om franchise.
Et av disse er Advokatfirma Schjødt, hvor partner Ole G. Klevan og senioradvokat Kamilla Silseth har sett nærmere på aktuelle dommer på området.
De senere år har vi sett en klar utvikling mot at større kjeder, særlig innen handel, organiseres som franchisesystemer. Dessverre lykkes ikke alle franchisetakere, og når en franchisetaker ikke lykkes hevder han ofte at det skyldes franchisekonseptet. Noen franchisetakere tar det så langt at de krever erstatning fra franchisegiver og evt. andre hvis de har hatt et tap.

Vi ser nærmere på to ferske dommer der franchisetakere har krevd erstatning og hvor utfallet ble svært ulikt.

Det siste året er det avsagt to dommer der franchisetakere har krevd erstatning. I den ene dommen krevde franchisetaker erstatning fra franchisegiver. Det gjorde franchisetaker også i den andre saken, men franchisetaker krevde i tillegg erstatning fra styreleder/daglig leder i franchisegiver personlig.