Sosial franchising

Sosial franchising

Greenstar Franchise Pakistan Limited er en nonprofit, ikke-statlig organisasjon viet til å bedre livskvalitet blant folk med lav inntekt i Pakistan, særlig i de områdene av familieplanlegging og reproduktive helsetjenester.

Greenstar har et nettverk på over 18 000 private leger, franchisetakere. Som en del av Greenstar konseptet, får leger subsidiert forsyninger, skilting og drar nytte av reklame for både klinikken, nettverk  og tilknyttet merkevare. Leverandørene oppfatter en av de viktigste fordelene ved medlemskap, å starte opp trening og månedlige besøk fra Greenstar leger. Franchisetakere bruke disse besøkene til å diskutere vanskelige saker, lære om fremskritt i klinisk praksis i reproduktiv helse, og har opplæring i aspekter hvor tilbyder føles svak en-mot-en. De fleste Greenstar franchisetakere har en liten inntekt fra disse familieplanlegging tjenestene. Franchisetakerne tilbyr kuponger for mor og barn helse- og familieplanlegging tjenester. Etter regjeringen i Pakistan, er Greenstar landets nest største tilbyder av familieplanlegging tjenester, med distribusjon av over 26% av alle prevensjonsmidler i Pakistan. Etter å ha oppnådd betydelig fremgang i å bygge landets nettverk av private, troverdig familieplanlegging tjenesteleverandører. I 2005 Greenstar lanserte et bredere nettverk av private familie helsepersonell klinikker under navnet "Goodlife."

Siden den gang, 1995 er det i dag registret over 140 sosiale franchisesystemer.

Et annet godt eksempel er UMHG

Den internasjonale Centre for Social Franchising (ICSF) er en organisasjon som organiserer denne type franchisevirksomhetet. Norsk Franchise Forum vil i sin virksomhet også spre kunnskap og drøfte denne type bruk av franchisemetoden.

Hvordan skal vi definere sosial franchise?
Den beste har vi funnet på den engelske Wikipedia, tilpasset norsk:

  • Sosial franchising er anvendelsen av den kommersielle franchisemetoden for å oppnå samfunnsnyttige enderinger, snarere enn profitt.

Sosial franchising bygger på de samme grunnleggende prinsippene som i kommersiell franchise, med unntak av kravet om økonomisk verdiskaping.

Franchisegiver rollen er også i sosial franchise premissgiver for konseptet. Det er franchisegiver som må bygge det helthetlige konseptet, hva er det og hvordan skal produktene eller tjenestene komme frem til sluttbruker. Skal et sosialt franchisesystem fungere må det være insentiver for alle rollene i verdikjeden. I tillegg til de ideelle insentivene må det sannsynligvis også være noen økonomiske.

I Norge har vi de senere år hatt henvendelser knyttet til sosial franchise og flere tiltak er i gang.