Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer

Hva kjennertegner så riktig måte?

  • Et tydelig dokumentert og testet konsept for den lokale enheten, franchisen.
  • Effektiv arbeidsdeling mellom franchisegiver og franchisetaker.
  • Langsiktighet og forutsigbarhet i samarbeidet.

Dette grunnlaget er det beste for å skape merverdier som sikrer kundetilfredshet, fornøyde franchisetakere og en franchisegiver som har ressurser til å bygge ut og vedlikeholde konseptet.

Den globale utvikling og ikke minst økt konkurranse gjelder alle, også franchisekonsepter og franchisesamarbeid. I et franchisesamarbeid er det viktig å forstå at partene har en meget forskjellig horisont. Franchisegiver langsiktig og ofte internasjonalt, og franchisetaker lokalt med resultatmåling hver dag. Begge parter må ha respekt for hverandres rolle og samarbeide åpent for å skape de ønskede resultater.

I dette bildet ser vi følgende områder som kan være utfordrende:

Ivareta konseptets markedsposisjon
Skal konseptet lykkes må franchisegiver ha ambisjoner om å dominere på sitt område. Markedsmulighetene for gode konsepter er ikke åpent lenge og må dekkes med stadig nye lokale enheter. Posisjonen må tilslutt tas ut i den enkelte lokale enhet og kravet til franchisetaker om å ”stå på” er evigvarende. Det holder ikke å være fornøyd med det en selv har, hvis franchisetakers enhet ikke tar og beholder sin lokale posisjonen.

Eie beliggenheten
På grunn av kravet til beliggenhet ønsker franchisegiver å langsiktig ha kontroll på beliggenheten. Dette betyr at eierskapet til eiendommen eller leiekontrakten ligger hos franchisegiveren.

Økt størrelse og kvalitet
Investeringene i den lokale enheten økt betydelig, både i form av størrelse og standard. På denne måten blir investeringene for tunge for franchisetaker å bære. I noen bransjer er enhetene så store at det ikke er mulig for franchisetaker å finansiere varelageret. Franchisegiver står nå ofte for investeringer i varelager, fast og løst inventar og franchisetaker betaler i form av driftsutgifter.

Økt krav til produktivitet
På alle områder blir marginene presset, dette setter krav til økt topplinje vekst og streng kostnadskontroll for å kunne drive med lønnsomhet. Franchisegiver må, sammen med sine franchisetaker løpende utvikle systemer, rutiner og metoder som øker produktiviteten. Dette må implementeres på en slik måte at franchisetaker er i stand til å ta ut disse gevinstene og ikke bare demme opp for økte kostnader ved å legge ned stadig flere egne arbeidstimer. Franchisetaker må ha reelle muligheter til å bygge økonomisk substans i sitt eget selskap.

Effectum arbeider videre for franchise. Gjennom å bistå kunder og støtte franchise ideelt gjennom arbeid i Norsk Franchise. En organisasjon som arbeider for kunnskapsbasert bruk av franchise innenfor etiske rammer.