Hvorfor franchisetakere ikke skal være gründere

Hvorfor franchisetakere ikke skal være gründere

Han skiller på at en gründer er en som genererer nye revolusjonerende ideer og setter dem ut i livet. Ideene deres er innovative, de gjør samfunnet vårt mer effektiv og ofte hjelper disse ideene økonomien ved at de utvikler seg til raskt voksende bedrifter. Når de har satt ideen ut i livet drar de ofte videre til neste ide og blir det vi kaller seriegründere.

Småbedriftseiere

I motsetning til en småbedriftseier som starter en bedrift og når den har vokst seg stor nok til å sørge for eieren og dens familie har de ingen intensjoner om å vokse videre. Slike bedrifter kan være en lokal frisør eller horden av selvstendige næringsdrivende. ”Kanskje var de gründere når de først startet sin bedrift eller genererte ideen sin, men de mistet denne tittelen når de slo seg til ro med den daglige driften av bedriften. Når de har bestemt, ´ok, jeg har fått nok´ til å skaffe et godt levebrød for familien, tar de et steg bort fra det å være gründer” sier Fishback.

Er det viktig hva vi kaller dem? Etter min mening ja. Gjennom kommunikasjon og bruk av ord og uttrykk skaper en forventninger. Felles forventninger er en av grunnpilarene i et godt samarbeid, uansett om det er ekteskap eller franchisesamarbeid. I franchise er det viktig å rekruttere personer som setter pris på og er villig til å arbeide innenfor rammen av franchisekonseptet.

En gründer vil ha som målsetting å sprenge rammene for konseptet. Både på kort og lang sikt vil dette skape store utfordringer for franchisesystemet, både for franchisetakerne og ikke minst franchisegiveren. Selvfølgelig kan en slik franchisetaker komme opp med gode ideer til videreutvikling, men erfaringene fra praktisk drift viser ofte at de vil noe mer enn det. De vil drive franchisen på sin egen måte.

En småbedriftseier vil derimot være fornøyd med tryggheten innenfor franchisekonseptets rammer og arbeide aktivt for å utnytte mulighetene innenfor rammene. Skal det være interessant for franchisetakerne på sikt, må rammene være så romslige at det er rom for lokalt initiativ, innenfor rammene. Mange konsepter har lagt så stor vekt på å være like at de blir kjedelige. Slipp til den lokale ”kremmeren” og la han tilpasse konseptet til sin lokale kundemasse, innenfor rammen av konseptet. I dag er det mulig å gjøre det, samtidig som konseptet får ut de nødvendige gevinster. Takk Bo Fishback, vi skal slutte å kalle potensielle franchisetakere gründere. Fra Wall Street Journal. 9. September 2008