Virke nettverk for franchise!!!

Virke nettverk for franchise!!!Vi oppfordrer alle ansvarlige franchisegivere å melde seg på dette! Vi trenger å ha en møteplass og å bygge opp kunnskap på en slik måte at franchisemiljøet kan ”feie for egen dør”.


Se egen innbydelse:

Hovedorganisasjonen Virke har en rekke medlemmer som benytter franchisemodellen, enten som franchisegivere eller franchisetakere. Av erfaring vet vi at det kan være nyttig for aktørene å komme sammen i et nettverk der man bygger relasjoner mellom personer som virker i et franchisekonsept, enten som franchisetaker eller som representant for franchisegiver. Sammen kan man utveksle erfaringer rundt hvordan franchisemodellen kan brukes og videreutvikles.